Ce este BiblioScientia

BiblioScientia este o revistă semestrială, de biblioteconomie şi ştiinţele informării, publicată de către Biblioteca Ştiintifică Centrală "Andrei Lupan" a Academiei de Ştiinte a Republicii Moldova.

Despre noi


Academia de Ştiinte a Moldovei

Academia de Ştiinţe a Moldovei
Biblioteca Ştiinţifică Centrală „Andrei Lupan”


BiblioScientia

Revista de biblioteconomie şi ştiinţele informării


Redactor - şef: Aurelia HANGANU

Redactor - şef adjunct: Lidia ZASAVIŢCHI


COLEGIUL DE REDACŢIE:

Pavel BORODKOV (Ekaterinburg, Rusia)
Elena BOTAN-GAINA (Chişinău, Republica Moldova)
Elena COROTENCO (Chişinău, Republica Moldova)
Ana BRAIESCU (Chişinău, Republica Moldova)
Florin Gheorghe FILIP (Bucureşti, România)
Octavian GORDON (Bucuresti, România)
Elena HARCONITA (Bălţi, Republica Moldova)
Dimitar ILIEV (Sofia, Bulgaria)
Ivan KOPYLOV (Moscova, Rusia)
Lidia KULIKOVSKI (Chişinău, Republica Moldova)
Olga OSIPOVA (Moscova, Rusia)
Maria POPESCUL (Chişinău, Republica Moldova)
Alexei RĂU (Chişinău, Republica Moldova)
Ventsislav STOYKOV (Sofia, Bulgaria)
Valentina TCACENCO (Chişinău, Republica Moldova)
Angela TIMUŞ (Chişinău, Republica Moldova)
Nelly ŢURCAN (Chişinău, Republica Moldova)


Lector: Elena VARZARI

Coperta / viziune grafica: Viorel POPA


©Biblioteca Ştiinţifică Centrală "Andrei Lupan" a AŞM
ISSN: 1857-2278
Revistă semestrială


Textele sunt avizate. Redacţia îşi rezervă dreptul de a decide asupra oportunităţii publicării materialului oferit de colaboratori, precum şi de a solicita autorilor modificările sau completările considerate necesare.