Ce este BiblioScientia

BiblioScientia este o revistă semestrială, de biblioteconomie şi ştiinţele informării, publicată de către Biblioteca Ştiintifică Centrală "Andrei Lupan" a Academiei de Ştiinte a Republicii Moldova.

Revista "BiblioScientia": 2014 Nr.11-12

 • ISTORIA CĂRŢII ŞI A PRESEI
  dr., conf. univ. IGOR CERETEU
  MANUSCRISE ROMÂNEŞTI DIN FONDUL SECTORULUI „CARTE RARĂ ŞI VECHE” A BŞC „ANDREI LUPAN” A AŞM

  În Sectorul Carte rară şi veche al Bibliotecii Ştiinţifice Centrale „Andrei Lupan” a Academiei de Ştiinţe a Moldovei există opt manuscrise vechi de factură religioasă, copiate în ultimul sfert al secolului al XVIII-lea – mijlocul secolului al XIX-lea. Două dintre acestea au fost cercetate, iar rezultatele publicate, celelalte au fost semnalate doar în anii 1978 şi 1982. Această informaţie are scopul de a reevalua unele informaţii privind titlul, datarea însemnărilor manuscrise şi unele detalii privind descrierea lor.

  Cuvinte-cheie: bibliotecă, manuscris, carte veche, mănăstirea Voroneţ, Ocniţa, Frasin, pomelnic, Ioan Karlovetzki pfarrer, Sărbiceni, Gorgeny, Mohelna, mănăstirea Curchi, mănăstirea Putna, Ghervasie monah, mănăstirea Neamţ, schitul Pocrovul, Putineşti

  Vezi articolul în intregime