Ce este BiblioScientia

BiblioScientia este o revistă semestrială, de biblioteconomie şi ştiinţele informării, publicată de către Biblioteca Ştiintifică Centrală "Andrei Lupan" a Academiei de Ştiinte a Republicii Moldova.

Revista "BiblioScientia": 2014 Nr.11-12

 • ISTORIA CĂRŢII ŞI A PRESEI
  dr. NICOLAE FUŞTEI
  DESPRE IZVOARELE LITURGHIERULUI DE LA CHIŞINĂU DIN 1815

  Liturghierul de la 1815 este a doua carte tipărită de mitropolitul Gavriil Bănulescu-Bodoni, fiind şi cea dintâi carte bisericească, care a văzut lumina tiparului în tipografia eparhială din Basarabia. După afirmaţiile cercetătorilor, asemănările din textul Liturghierului tipărit la Chişinău cu cel din versiunile româneşti nu înseamnă altceva, decât că traducerea a luat ca punct de plecare pe cele dinaintea ei, în special Liturghierul de la Iaşi din 1794, confruntându-le cu textul slavon şi cu cel grecesc.

  Cuvinte-cheie: Liturghier, Gavriil Bănulescu-Bodoni, tipografie eparhială, carte bisericească, cler.

  Vezi articolul în intregime