Ce este BiblioScientia

BiblioScientia este o revistă semestrială, de biblioteconomie şi ştiinţele informării, publicată de către Biblioteca Ştiintifică Centrală "Andrei Lupan" a Academiei de Ştiinte a Republicii Moldova.

Revista "BiblioScientia": 2014 Nr.11-12

 • ISTORIA CĂRŢII ŞI A PRESEI
  GALINA CANŢÎR
  SECTORUL CARTE RARĂ ŞI VECHE AL BŞC „ANDREI LUPAN”– LABORATOR DE CERCETARE A TRECUTULUI

  Articolul dat intenţionează creionarea unei cărţi de vizită a Sectorului Carte Rară şi Veche. Sunt descrise colecţiile fondului, categoriile de documente aflate în sector, cele mai importante ediţii ale fiecărei colecţii care o definesc. Colecţiile poartă un caracter enciclopedic: cărţi şi periodice din domeniul istoriei, al literaturii, culturii, filosofiei, sociologiei, esteticii, politicii, economiei, fizicii, chimiei, agriculturii.

  Cuvinte-cheie: colecţie, carte de referinţă, carte românească, cărţi religioase, manuscrise, moldavica.

  Vezi articolul în intregime