Ce este BiblioScientia

BiblioScientia este o revistă semestrială, de biblioteconomie şi ştiinţele informării, publicată de către Biblioteca Ştiintifică Centrală "Andrei Lupan" a Academiei de Ştiinte a Republicii Moldova.

Revista "BiblioScientia": 2014 Nr.11-12

 • ISTORIA CĂRŢII ŞI A PRESEI
  IGOR CHIOSA
  TIPĂRITURILE ROMÂNEŞTI DE CULT ÎN BASARABIA ŢARISTĂ: 1821–1871

  Articolul reprezintă o scurtă incursiune în istoria tipăririi cărţilor româneşti în Basarabia în perioada anilor 1821–1871. Cărţile de cult tipărite în limba română au jucat un rol important în păstrarea identităţii naţionale a românilor basarabeni, ele contribuind decisiv la perpetuarea culturii şi tradiţiilor religioase româneşti.

  Cuvinte-cheie: Basarabia, cartea de cult, tipografia eparhială

  Vezi articolul în intregime