Ce este BiblioScientia

BiblioScientia este o revistă semestrială, de biblioteconomie şi ştiinţele informării, publicată de către Biblioteca Ştiintifică Centrală "Andrei Lupan" a Academiei de Ştiinte a Republicii Moldova.

Revista "BiblioScientia": 2014 Nr.11-12

 • ISTORIA CĂRŢII ŞI A PRESEI
  MARIANA COCIERU
  PATRIMONIUL CULTURAL IMATERIAL DIN PERSPECTIVA TEHNOLOGIILOR MULTIMEDIA

  În prezentul articol vom elucida confruntarea zilnică a societăţii cu lumea tehnologiilor digitale şi multimedia. Promovarea şi valorificarea patrimoniului nostru cultural imaterial în format digital pe web reprezintă noi oportunităţi de a contribui la diversitatea culturală. Patrimoniul cultural digital constituie rezultatul final al măsurilor de identificare, documentare, cercetare, conservare, transmitere, promovare, revitalizare şi valorificare a materialului etnofolcloric înregistrat pe teren. Digitalizarea este o prioritate a Uniunii Europene. Ar trebui să devină o prioritate şi pentru cultura noastră. Arhivele digitale şi alte produse noi sunt destinate unui public complex. Impactul lor sporeşte graţie colaborării cu diverse reţele şi portaluri. Republica Moldova nu este implicată suficient într-un plan naţional de digitizare. Din cauza ritmului rapid de evoluţie în domeniul tehnologiei audio, formatele analogice sunt sortite dispariţiei. De aceea arhiviştii sunt primii responsabili pentru salvarea unui număr impunător de valoroase înregistrări audio în formate analogice. Activitatea acestora trebuie să se bazeze pe digitizarea urgentă a documentelor de arhivă.

  Cuvinte-cheie: tehnologii multimedia, digitizare, salvgardare, patrimoniu cultural imaterial.

  Vezi articolul în intregime