Ce este BiblioScientia

BiblioScientia este o revistă semestrială, de biblioteconomie şi ştiinţele informării, publicată de către Biblioteca Ştiintifică Centrală "Andrei Lupan" a Academiei de Ştiinte a Republicii Moldova.

Revista "BiblioScientia": 2014 Nr.11-12

 • HOMO QUAERENS: CERCETĂTOR – INFORMAŢIE – BIBLIOTECĂ
  dr., conf. univ. ADELA MANOLII
  TEORIA INTELIGENŢELOR MULTIPLE ÎN ACTIVITATEA UNUI BIBLIOGRAF

  Succesul şi insuccesul sunt definite în raport cu inteligenţa. Pornind de la teoria inteligenţelor multiple, fiecare persoană posedă numeroase reprezentări mentale şi limbaje ale intelectului, deosebindu-se prin formele şi dimensiunile acestor reprezentări, prin uşurinţa cu care se folosesc de ele şi modul în care pot fi schimbate aceste reprezentări. Fiecare bibliograf este o personalitate unică, unicitatea manifestându-se prin gradul diferit de dezvoltare a inteligenţelor multiple şi natura unică a combinării acestor inteligenţe.

  Cuvinte-cheie: inteligenţă, teoria inteligenţelor multiple, inteligenţa lingvistică, inteligenţa logico-matematică, inteligenţa spaţial-vizuală, inteligenţa muzical-ritmică, inteligenţa corporal-kinestezică, inteligenţa interpersonală, inteligenţa intrapersonală, inteligenţa naturalistă, bibliograf, unicitate, activitate individualizată, activitate diferenţiată, şef de serviciu.

  Vezi articolul în intregime