Ce este BiblioScientia

BiblioScientia este o revistă semestrială, de biblioteconomie şi ştiinţele informării, publicată de către Biblioteca Ştiintifică Centrală "Andrei Lupan" a Academiei de Ştiinte a Republicii Moldova.

Revista "BiblioScientia": 2014 Nr.11-12

 • HOMO QUAERENS: CERCETĂTOR – INFORMAŢIE – BIBLIOTECĂ
  LIDIA ZASAVIŢCHI
  REVISTELE CU ACCES DESCHIS ÎN DOMENIUL ŞTIINŢELOR ECOLOGICE ŞI MEDIULUI AMBIANT: ANALIZA BIBLIOMETRICĂ

  Articolul prezintă studiul bibliometric al revistelor europene axate pe cercetări ecologice ale mediului ambiant şi înregistrate în bazele de date cu acces deschis DOAJ şi CiteFactor. Toate cele 68 de reviste au fost supuse analizei în funcţie de conţinut, ţara de origine, editor, limbă, taxă de publicare. Pentru evaluarea prestigiului ştiinţific al revistelor au fost identificaţi trei indicatori bibliometrici: Impact Factor, SCImago Journal Rank şi Article Influence Score.

  Cuvinte-cheie: reviste cu acces deschis, DOAJ, CiteFactor, indicatori bibliometrici, ştiinţe ecologice şi mediului ambiant

  Vezi articolul în intregime