Ce este BiblioScientia

BiblioScientia este o revistă semestrială, de biblioteconomie şi ştiinţele informării, publicată de către Biblioteca Ştiintifică Centrală "Andrei Lupan" a Academiei de Ştiinte a Republicii Moldova.

Revista "BiblioScientia": 2014 Nr.11-12

  • DIVERTIS
    ANA BRĂIESCU
    CONFERINŢĂ ŞTIINŢIFICĂ CU PRILEJUL ÎMPLINIRII A 200 DE ANI DE LA ÎNFIINŢAREA TIPOGRAFIEI EPARHIALE DE LA CHIŞINĂU

    Vezi articolul în intregime